مقاله عادات پرخطر بهداشتي در دانش آموزان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پايش از صفحه 13 تا 19 منتشر شده است.
نام: عادات پرخطر بهداشتي در دانش آموزان شهر تهران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار پرخطر بهداشتي
مقاله نوجوانان
مقاله دانش آموزان دبيرستان
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرمارودي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مكارم جليل
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيده شهره
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه، با هدف تعيين ميزان رفتارهاي بهداشتي پرخطر دانش آموزان مقطع متوسطه در دانش آموزان شهر تهران، طراحي و اجرا شد.
اين مطالعه از نوع مقطعي، با حجم نمونه 2400 نفر و نحوه نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انجام شد. جمعيت مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر تهران بودند. روش و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود كه با حضور در كلاس هاي درس، توسط دانش آموزان تكميل مي شد. داده ها، با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
ميزان رفتارهاي پرخطر بهداشتي عبارت بودند از: صدمات عمدي 41.5 درصد، صدمات غيرعمدي 88.7 درصد، مصرف سيگار 8.7 درصد، مصرف الكل 7.4 درصد در يك ماه گذشته نسبت به زمان مطالعه، تجربه استفاده از مواد مخدر 2.7 درصد، روابط جنسي 20.2 درصد در طول زندگي، رژيم نامناسب غذايي 14.7 درصد و عدم فعاليت جسماني 32.6 درصد در يك هفته گذشته نسبت به زمان مطالعه ديده شد. تفاوت هاي جنسي در رفتارهاي بهداشتي پرخطر مشاهده شد.
با توجه به ميزان قابل توجه رفتارهاي پرخطر بهداشتي در دانش آموزان مورد مطالعه، بازنگري جامع، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت از طريق آموزش و پرورش، كتب درسي، مراكز آموزشي، رسانه هاي گروهي و نظام بهداشتي كشور و ارايه خدمات بهداشتي خاص نوجوانان با استفاده از كاركنان بهداشتي الزامي به نظر مي رسد.