مقاله عدالت فضايي در فضاهاي دوگانه شهري (تبيين ژئوپليتيكي الگوهاي نابرابري در حاشيه كلانشهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه 157 تا 175 منتشر شده است.
نام: عدالت فضايي در فضاهاي دوگانه شهري (تبيين ژئوپليتيكي الگوهاي نابرابري در حاشيه كلانشهر مشهد)
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت فضايي
مقاله حاشيه
مقاله متن
مقاله نابرابري فضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حاشيه نشيني به مثابه يك فرآيند محلي، ملي و فراملي بازتاب فضايي عدم تعادلهاي موجود در روند سياستگذاري هاي ملي و مختصات و مقياس عملكردي ژئوپليتيك سرمايه از يكسو و علل و عوامل درون منطقه اي و محلي از سوي ديگر است و حاشيه نشينان با احتساب اين موارد در حقيقت بازنده و معلول شرايط اجتناب ناپذير فوق الذكر هستند كه بويژه در كشورهاي در حال توسعه، نقطه تلاقي متنهاي فضايي روستايي و شهري يعني نواحي حاشيه را به عنوان مكان ادامه حيات اجتماعي خويش اختيار مي كنند.
اينان نه حاشيه نشينان بلكه حاشيه راندگان جامعه و محكومين به تحمل آلام و مشتقات زندگي در حاشيه اند كه در فرجام تضادهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هويتي و حتي انساني به اميد تحقق نسبي آرمان عدالت فضايي، خود را در تقابل و چالش با فرامتن شهري يافته اند. مقاله حاضر مبتني بر تبيين بنيانهاي اصلي نابرابري فضايي و اشارت درون منطقه اي به چالشهاي حاكم بر مناسبات متن و حاشيه در كلانشهر مشهد و فراسوي نگرشهاي تسكيني و ترحم آميز يا بالعكس نگرشهاي ابزاري و فن محور، در پي صورت بندي و پردازش مفهومي ديگري از حاشيه نشيني و دلايل ناظر بر آن است تا بدين طريق شايد در ايجاد زمينه هاي لازم براي ساماندهي شرايط نابسامان حاشيه مفيد فايده واقع گردد.