مقاله عفونت هليكوباكترپيلوري يك سال بعد از ريشه كني در رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 65 تا 68 منتشر شده است.
نام: عفونت هليكوباكترپيلوري يك سال بعد از ريشه كني در رشت
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله ريشه كني
مقاله عفونت مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: طايفه نجم اله
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ريشه كني هليكوباكترپيلوري دربيماران گاستريت مزمن و زخم پپتيك فوايد زيادي مانند كاهش عود مجدد عفونت، افزايش بهبود زخم و اثر پيشگيري كنده روي عود مجدد خونريزي زخم، آدنوكارسينوم معده و لنفوم MALT دارد. هدف اين مطالعه، تعيين شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري در بيماران ديس پپتيك و ميزان عود مجدد در 1 سال بعد از ريشه كني موفق است.
روش كار: در يك بررسي توصيفي مقطعي بيماران مبتلا به ديس پپسي مزمن مداوم مراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد گيلان مورد بررسي قرار گرفتند. براي ارزيابي وضعيت ريشه كني كامل هليكوباكترپيلوري 240 بيمار واجد شرايط وارد طرح شدند. 10-8 هفته بعد از درمان و نيز 1 سال بعد جهت كنترل عود از (Urea Blood Test) UBT استفاده شد. اطلاعات بيماران پس از ثبت در پرسشنامه با SPSS نسخه 11.5 قرار گرفت و P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها قرار داده شد.
يافته ها: از 240 بيماري كه به طور كامل از نظر هليكوباكترپيلوري ريشه كن شده بودند، 86 نفر (%36.3) مذكر و 153 نفر (%63.8) مونث بودند. UBT پس 1 سال در 12 بيمار (%5) مثبت بود. تعداد موارد UBT مثبت در افراد با ميانگين سني بالاي 35 سال، زن، شهرنشين، با اعضاي خانوار بيشتر و مساوي 4 نفر، بيشتر بود. ارتباط معني داري بين سن، جنس، آدرس محل زندگي، شغل، ميزان تحصيلات، تعداد اعضاي هر خانوار  منبع آب مصرفي با عود مجدد عفونت هليكوباكترپيلوري وجود نداشت.
نتيجه گيري: براساس اطلاعات مطالعه حاضر، ميزان عود مجدد عفونت بعد از ريشه كني موفق %5 است.