مقاله علل هيپربيلي روبينمي شديد غيرمستقيم در نوزادان رسيده بستري در بيمارستان کودکان طالقاني گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه 82 تا 86 منتشر شده است.
نام: علل هيپربيلي روبينمي شديد غيرمستقيم در نوزادان رسيده بستري در بيمارستان کودکان طالقاني گرگان
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپربيلي روبينمي غيرمستقيم نوزادي
مقاله فراواني
مقاله ايکتر
مقاله کرن ايکتروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفاضلي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: چراغعلي روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايکتر يا زردي مشکل شايع دوره نوزادي است که عدم تشخيص نوع پاتولوژيک آن احتمال کرن ايکتروس را افزايش مي دهد که با موربيديتي قابل توجهي همراه است. اين مطالعه به منظور تعيين علل هيپربيلي روبينمي شديد غيرمستقيم در نوزادان رسيده بستري در بيمارستان کودکان طالقاني گرگان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي تمامي نوزادان بستري شده به دليل ايکتر نوزادي در بيمارستان طالقاني گرگان طي سال هاي 84-1383 انجام شد. نوزادان مبتلا به ايکتر شديد از ميان آنان انتخاب شدند. هيپربيلي روبينمي شديد 18≤ ميلي گرم در دسي ليتر در نوزادان ترم بالاي 2500 گرم درنظر گرفته شد. آزمايشات بيلي روبين (توتال ومستقيم)، کشت خون، شمارش رتيکولوسيت، تست کومبس مستقيم، سطح آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز، شمارش کامل سلول هاي خوني، گروه خوني مادر و نوزاد، کشت ادرار، پروتئين راکتيو C انجام شد.
يافته ها: 766 نوزاد ترم بالاي 2500 گرم در طول يک سال به دليل ايکتر بستري شدند. ايکتر شديد در 92 مورد (12 درصد) (54 پسر، 38 دختر) بروز نمود. علل هيپربيليروبينمي شديد شامل 41 مورد (6/44 درصد) ناشناخته، 25مورد (2/27 درصد) سپسيس، 15مورد (3/16 درصد) کمبود گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز، 7 مورد (6/7 درصد) عفونت ادراري، 3 مورد (3/3 درصد) ناسازگاري ABO و 1 مورد (1/1 درصد) تغذيه با شير مادر بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که شايع ترين علت ايکتر شديد در اين منطقه ناشناخته است. سپسيس، کمبود آنزيم گلوکز 6 فسفات دهيدروژناز، عفونت ادراري، ناسازگاري ABO و تغذيه با شير مادر از ديگر علل شايع ايکتر شديد تعيين شدند.