مقاله علم و دين در آراي علوم اجتماعي: از تعارض تا تعامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در انديشه ديني از صفحه 43 تا 74 منتشر شده است.
نام: علم و دين در آراي علوم اجتماعي: از تعارض تا تعامل
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله دين
مقاله علوم اجتماعي
مقاله نظريه هاي کلاسيک جامعه شناختي
مقاله نظريه هاي مدرن جامعه شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گذر از جامعه سنتي به جامعه نوين و تضعيف جايگاه دين در دوران مدرن، موجب شکل گيري معضلات نظري و اجتماعي در مورد جايگاه دين و رابطه آن با علم شده است. در اين پژوهش با استفاده از يک رويکرد طبقه بندي سه بخشي در رابطه علم و دين (تعارض، تمايز و تعامل)، به بررسي آراي انديشمندان کلاسيک معاصر علوم اجتماعي در باب رابطه، اين دو حوزه معرفتي پرداخته ايم.
يافته هاي پژوهش نشانگر تغيير رهيافت هاي کلاسيک مبتني بر تعارض، به سوي رهيافت هاي مبتني بر تعامل علم و دين در نظريه هاي علوم اجتماعي است که به نوعي هم زيستي مسالمت آميز ميان مدرنيته و علم از سويي و دين در يک چارچوب تکثرگرايانه، از سوي ديگر، منجر شده است. اين [رهيافت] خود در بازنگري انديشمندان نسبت به نظريات دنيوي شدن [حايز اهميت] است.