سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت علمی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران

چکیده:

در زمین لرزه های گذشته، سازه های ساخته شده از قاب های بتنی و جدا کننده هاخسارات زیادی دیده اند. برای طراحی این گونه سازه ها در برابر زمین لرزه ، شناخت رفتار آن ها بر اساس مشاهدات میدانی ضروری میباشد. بیشتر اشکالات موجود به ضعف مصالح و اجرا مرتبط می باشد. بر این اساس، در نظر گرفتن جنبه های اجرایی نیز به عنوان پارامترهای مهم در طراحی محسوب می شوند. در این مقاله، عوامل مختلف موجب ایجاد آسیب ها در قاب بتنی و جدا کننده ها مورد بررسی قرار گرفته اند، همچنین ، روش های لازم جهت بهسازی جدا کننده هامورد بخث و بررسی می شود.