مقاله عملکرد سيستم هاي کنترل ايمني فعال در کنترل حرکت چرخشي – جانبي خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 109 تا 134 منتشر شده است.
نام: عملکرد سيستم هاي کنترل ايمني فعال در کنترل حرکت چرخشي – جانبي خودرو
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي کنترل ايمني فعال
مقاله ترمز ضد قفل
مقاله برنامه پايداري الکترونيکي
مقاله کنترل فعال چرخ هاي جلو
مقاله کنترل مستقيم گشتاور چرخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي محمدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، سيستم هاي کنترل ايمني فعال معرفي و عملکرد هر يک در کنترل رفتار ديناميکي خودرو بررسي مي شوند. در ميان آنها سيستم هايي که مستقيما حرکت چرخشي و جانبي خودرو را تحت کنترل قرار مي دهند (برنامه پايداري الکترونيکي، کنترل فعال چرخ هاي جلو و کنترل فعال چرخ هاي عقب) شناسايي مي شوند. در ادامه نقش کنترل هر يک از متغيرهاي حرکتي سرعت چرخشي و لغزش جانبي در کنترل حرکت چرخشي – جانبي خودرو مورد مطالعه قرار مي گيرند. سپس مدلي از خودرو که بتواند حرکت چرخشي و جانبي خودرو را در جاده به خوبي توصيف کند، انتخاب و در نرم افزار MATLAB/Simulink مدل سازي مي شود. همچنين با طراحي يک کنترلر از نوع تناسبي – مشتقي در واحد کنترل الکترونيکي جهت جلوگيري از قفل شدن چرخ ها هنگام ترمزگيري، خودرو مدل سازي شده به سيستم ترمز ضد قفل مجهز مي شود. مدل فوق که فاقد سيستم هاي کنترلي ESP، ARS، AFS مي باشد به عنوان خودرو کنترل نشده درنظر گرفته مي شود. در مرحله بعد با بهره گيري از سيستم هاي کنترلي فوق (از مراجع معرفي شده) و اضافه شدن آنها به واحد کنترل الکترونيکي خودرو مدل سازي شده از مرحله قبل، مدل خودرو کنترل شده به دست مي آيد. از مدل فوق جهت نشان دادن توانايي سيستم هاي کنترلي اخير در کنترل حرکت چرخشي – جانبي خودرو و همچنين تاثير آنها بر رفتار راننده استفاده مي شود. در جهت تحقق اين امر، هر دو خودرو کنترل شده و کنترل نشده در يک مانور بحراني تعويض خط دوگانه با حضور مدل راننده در نرم افزارMATLAB/Simulink  تست مي شوند. مانور در سرعتي بالا در جاده اي کاملا لغزنده (برفي) و تحت ترمزگيري شديد از جانب راننده شبيه سازي، و نتايج به صورت مقايسه اي ارايه مي شوند.