سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعید فرخی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سجاد خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:
امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است. اساساً سازمانهایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادگی بیشتری در برابر آن نیاز دارند. مدیریت بحران مؤثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری، حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است. مقاله حاضر به بررسی عملکرد مدیریت بحران سازمانی در اجرای طرح های عمرانی می پردازد.