سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سیدعلی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
ولی احمد سجادیان –

چکیده:
درمخازن گاز میعانی با افت فشار به زیر نقطه شبنم، حجمی از ترکیبات سنگین به مایع تبدیل می شود. تمرکزاصلی این مقاله در ارزیابی مشکل سدمیعانی وافزایش بهره وری تولید چاه در مخزن گازمیعانی است. این نظریه که چاه افقی دارای افت فشار کمتری نسبت به چاه عمودی است و این افت فشار کمتر در چاه افقی منجر به تاخیر افتادن فشار به زیر فشار نقطه شبنم در مقایسه با چاه عمودی می باشد مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته است. از شبیه ساز ECLIPS 300 برای شبیه سازی مخزن استفاده شده است. چاه افقی در مقایسه با چاه عمودی میزان تولید گاز را در شرایط تولیدی یکسان به مقدار 73000000 MSCF افزایش می دهد