مقاله عنوان فارسي: عليت عاملي و مشکلات آن (عنوان عربي: العلّية العاملية و مشاكلها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) از صفحه 61 تا 74 منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: عليت عاملي و مشکلات آن (عنوان عربي: العلّية العاملية و مشاكلها)
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: اختيار
مقاله مسووليت اخلاقي
مقاله موجبيت گرايي
مقاله ناموجبيت گرايي
مقاله عليت رخدادي
مقاله عليت عاملي (كليدواژه عربي: الاختبار
مقاله المسؤولية الاخلاقية
مقاله العلّية
مقاله الّلاعاّي
مقاله العلّية‌ الحادثة
مقاله العلّية الفاعلة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسرين مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
به نظر مي رسد اگر موجبيت گرايي درست باشد، يعني اگر هر رخدادي معلول رخدادهاي پيشين خود باشد، آنچه يک عامل انساني انجام مي دهد، معلول رخدادهايي است که بسياري از آنها، پيش از تولد عامل رخ داده اند؛ به اين ترتيب هيچ عاملي در آنچه انجام مي دهد، مسووليت اخلاقي ندارد. از سوي ديگر، اگر ناموجبيت گرايي درست باشد، يعني برخي از رخدادها تصادفا رخ دهند، باز هم مسووليتي متوجه هيچ عاملي نيست. رودريک چيزهلم با معرفي مفهوم عليت عاملي سعي دارد راه استدلال دوشاخه اي بالا را سد کند. مطابق نظريه او، هر رخداد ارادي محصول زنجيره اي از رخدادهاست که در نهايت، عامل آن رخداد ايجاد کرده است و خود اين عامل معلول چيز ديگري نيست. در اين مقاله، پس از بيان نظريه چيزهلم و پاسخ او به برخي منتقدان، ايرادهايي به نظريه او وارد مي شود که کفايت اين نظريه را به شدت به چالش مي کشند.