مقاله عنوان فارسي: ناتواني آزمون هاي آماري متعارف در ارزيابي فرضيات علي به شکل شرط لازم و شرط کافي (عنوان عربي: عجز الاختبارات الاحصائية المتداولة في تقييم الفرضيات العلّية بصورة الشرط اللازم و الشرط الكافي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در روش شناسي علوم انساني (حوزه و دانشگاه) از صفحه 99 تا 119 منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: ناتواني آزمون هاي آماري متعارف در ارزيابي فرضيات علي به شکل شرط لازم و شرط کافي (عنوان عربي: عجز الاختبارات الاحصائية المتداولة في تقييم الفرضيات العلّية بصورة الشرط اللازم و الشرط الكافي)
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: شرط لازم
مقاله شرط کافي
مقاله آزمون هاي آماري
مقاله نظريه نوع شناسانه
مقاله مجموعه هاي فازي (كليدواژه عربي: الشرط اللازم
مقاله الشرط الكافي
مقاله الاختبارات الاحصائية
مقاله نظرية‌ معرفة الأنواع المجاميع المرحلية )

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
در علوم اجتماعي، بسياري از فرضيات علي به شکل شرط لازم و / يا کافي وجود دارند. با توجه به اهميت اين فرضيات لازم است به چگونگي ارزيابي تجربي يا روش هاي آزمون آنها توجه شود. محققاني که فرضيات علي به شکل شرط لازم و / يا کافي را به صورت کمي مي آزمايند، معمولا توجه ندارند که تکنيک هاي آماري شان براي آزمون اين گونه فرضيات مناسب هستند يا خير؟ از آنجا که کتاب هاي درسي در حوزه روش هاي آماري، به فرضيات شرط لازم و / يا کافي و چگونگي آزمون آنها اشاره اي نکرده اند، محققان کمي از همان رويه هاي متعارف آماري که براي فرضيات غيرشرط لازم و / يا غيرشرط کافي به کار گرفته مي شود، براي آزمون فرضيات شرط لازم و / يا کافي استفاده مي کنند. اين مقاله نشان مي دهد با توجه به ويژگي هاي فرضيات شرط لازم و / يا کافي، رويه هاي متعارف آماري نمي توانند پاسخ هاي معتبري ارايه دهند؛ به همين سبب ممکن است براي فرضيه شرط لازم و / يا کافي در تحقيق تجربي، از داده هايي تاييد آماري به دست آوريم که يک مشاهده ساده نشان دهد اين داده ها از آن فرضيه حمايت نمي کنند.