مقاله عوامل اجتماعي سلامت زنان ساکن در شهر تهران: يک پژوهش کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش پرستاري از صفحه 6 تا 15 منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعي سلامت زنان ساکن در شهر تهران: يک پژوهش کيفي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش كيفي
مقاله تحليل محتوا
مقاله عوامل اجتماعي
مقاله سلامت
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي سرور
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده كاكرودي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفاطمي نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زنان، نيمي از جمعيت را تشکيل مي دهند و سلامت آنان زيربناي سلامت خانواده ها و جوامع است. مشکلات آنان، بر سلامت جسمي و به وي‍ژه سلامت روان خانواده، جامعه و حتي نسل هاي بعدي نيز موثر خواهد بود.
هدف: هدف اين پژوهش تبيين عوامل اجتماعي تعيين کننده در سلامت زنان بوده است.
روش: اين تحقيق با رويکرد کيفي و روش تحليل محتوا و با استفاده از مصاحبه هاي نيمه ساختار با بيست و دو خانم 50-20 ساله ساکن تهران که به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شده بوده اند تا رسيدن به اشباع داده ها انجام شده است. مکالمات ضبط، دست نويس، و تجزيه و تحليل شده است.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها منجر به ظهور شش مضمون: تبعيض جنسيتي، تلاش طاقت فرسا، مشکلات اقتصادي، اشتغال مناسب، ورزش بانوان، رشد فرهنگي و تحصيلات که بيانگر معناي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت زنان مي باشد شده است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که زنان هنوز از بي عدالتي در رنج اند و براي تامين سلامت، به رفاه اجتماعي، ورزش، اشتغال و تحصيل مطلوب نيازمند هستند. بر اساس اين شناخت و پرستاران مي توانند در راستاي تامين سلامت زنان و سلامت خانواده ها بعنوان کارکنان و حافظان عرصه سلامت در جهت فرهنگ سازي مشارکت مردان در امور منزل و همچنين براي برقراري عدالت جنسي تلاش کنند.