مقاله عوامل ساختاري ناكارآمدي ارزش شاهنشاهي در جلوگيري از سقوط نظام سلطنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 239 تا 288 منتشر شده است.
نام: عوامل ساختاري ناكارآمدي ارزش شاهنشاهي در جلوگيري از سقوط نظام سلطنتي
این مقاله دارای 50 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام سلطنتي
مقاله پادشاهي پهلوي
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله ارتش شاهنشاهي
مقاله نيروهاي نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي حاكم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلسله سلطنتي پهلوي در ايران با كودتا و به كمك نيروهاي نظامي به قدرت رسيد. با توجه به نقش نظاميان در به قدرت رسيدن پهلوي ها و با هدف استفاده از نظاميان در محافظت از نظام سلطنتي، ارتش در زمان پادشاهي پهلوي اول و دوم، بازسازي و تقويت شد. به رغم تقويت ارتش به عنوان مهم ترين ابزار كسب و حفظ قدرت در پادشاهي پهلوي، پس از آغاز جريان انقلاب اسلامي، وجود ارتش قدرتمند نتوانست مانع سقوط نظام سلطنتي شود. عوامل متعددي از درون و بيرون با تاثيرگذاري بر نيروهاي نظامي در ناكارآمدي ارتش در دفاع از نظام سلطنتي موثر بود. در اين مقاله عوامل دروني نشات گرفته از ساختار ارتش به عنوان عوامل ساختاري موثر در بروز انفعال در ارتش، در مواجهه با جريان انقلاب و جلوگيري از سقوط نظام پادشاهي،‌ مورد بررسي قرار گرفته و نقش هر يك از اين عوامل و چگونگي تاثيرگذاري آنها تبيين شده است.