مقاله عود لوسمي لنفوبلاستيك حاد با تظاهر غيرمعمول چشمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در بينا از صفحه 145 تا 148 منتشر شده است.
نام: عود لوسمي لنفوبلاستيك حاد با تظاهر غيرمعمول چشمي
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي امير
جناب آقای / سرکار خانم: نقش گر نيما
جناب آقای / سرکار خانم: ميربابايي قفقازي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: راميار اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:‌ گزارش معاينات باليني و نتايج آسيب شناسي عود لوسمي لنفوبلاستيك حاد با تظاهرات غيرمعمول چشمي.
معرفي بيمار: در يك دختر 9 ساله با سابقه ابتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد (ALL) و پروفايل طبيعي سلول هاي خون محيطي يك توده در ناحيه خلفي ملتحمه چشم راست به همراه لنفودنوپاتي در قسمت قدامي گوش همان سمت بروز كرد. پس از برداشت ضايعه، تظاهرات آسيب شناسي زير ملتحمه به شدت مطرح كننده ارتشاح لوكميك ناشي از عود لوسمي لنفوبلاستيك از نوع سلولي (L 1) pre B بود. نمونه برداري از مغز استخوان، عود لوسمي را در اين بافت نيز نشان داد و بيمار تحت شيمي درماني سيستميك و نيز تزريق داخل مايع مغزي نخاعي قرار گرفت.
نتيجه گيري: عود ALL ممكن است به صورت يك توده زير ملتحمه اي به رغم وجود پروفايل طبيعي سلول هاي خون محيطي بروز نمايد.