سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرسعید صفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک

چکیده:

عیب یابی ماشینها توسط آنالیزهای زمان – فرکانسی از سیگنالهای ارتعاشی بطور وسیعی توسط شرکتها و متخصصین تعمیر و نگهداری استفاده می شود. درسالهای اخیر روش نگهداری پیشگیرانه (preventive maintenance) دیگر روش مطلوبی بنظر نمی رسد. و بیشتر روش نگهداری پیشگویانه (predictive maintenance) مدنظر قرار دارد روشهای مرسوم عیب یابی ماشین قادر به تشخیص خرابیهای جزئی و پیشگویی وضعیت ماشین نیستند. این مقاله با بیان اهمیت روشهیا زمان – فرکانسی به کاربرد روش تبدیل فوریه زمان کوتاه (short – time fourier transform) می پردازد. این روش نسبت به روشهای مرسوم عیب یابی اطلاعات بیشتری درباره سیگنال درحوزه زمان و درحوزه فرکانس می دهد دراین مقاله ابتدا روشهایمتداول عیب یابی ماشین بطور خیلی خلاصه توضیح داده می شود سپس لزوم استفاده از روش آنالیز زمان – فرکانس،در عیب یابی ماشین بحث می شود و نهایتا روش تبدیل فوریه زمان کوتاه بطور خلاصه مطالعه شده و کاربردهای از آن آورده شده است.