سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ذاکری – تهران ،پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران ،صندوق پستی ۱۴۹۴ – ۱۳۱۴
عباس جعفری جید –
علی ضیاءالدینی –

چکیده:

فاز آزمایشگا هی تولید بیسکویت غنی شده با املاح روی، آهن و ایزوله سویا بر روی بیسکویت پت ی بور به عنوان یک محصول آردی پرمصرف انجام گردید . طبق توصیه FAO میان وعده دان ش موزان باید شامل ۴۰۰ کالری انرژی و ۱۵ گرم پروتئین باشد ( ۱).همچین مطابق توصیه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی غن یسازی بیسکویت توسط املاح آهن و روی باید به گون های باشد که ۳۰ درصد RDA (مقدار مورد نیازبدن در طول یک روز ) را تأمین کند . بر این اساس مقدار آهن و روی مورد نیاز برای کودکان و نوجوانان ۱۵ میلی گرم می باشد( ۲،۳ ). در این تحقیقبرای غنی سازی بیسکویت با ر یزمغذی آهن از فروس فومارات و فروس سدیم EDTA و به منظور غنی سازی بیسکویت با ریزمغذی روی از سولفات روی و جهت غنی سازی بیسکویت با پروتئین از آرد سویا و ایزوله سویا استفاده گردید . بر اساس نتایج ب ه دست آمده افزودن آهن و روی به مقدار۰۵۱ / ۰ و ۰۵۳ / ۰ درصد وزنی خمیر بیسکویت و ایزوله سویا به میزان ۱۰ درصد وزنی خمیر بیسکویت وایزوله سویا به میزان ۱۰ درصد وزنی بهترین محصول تولیدی جهت غن یسازی مضاعف بیسکویت می باشد