سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

طلوع تقیان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
معصومه شریفیان پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله برای مطالعه سری های زمانی به دست آمده از سیستمها ی پیچیده روش جدید ی معرفی شده است . این روش بر پایه استفاده از مفهوم آنتروپی و بکارگیری رابطه ای برای محاسبه توزیع فواصل با نام واگرایی جانسون – شانون می باشد . در این مقاله به بررسی سری های زمانی به دست آمده از توزیع فواصل در سیستم بیلیارد آشوبی و غیر آشوبی همچنین سری زمانی سیگنال الکتریکی قلب به کمک این روش پرداخته شده است . این فرمولبندی می تواند د ربررسی دیگر سری های زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد