مقاله فراواني تشنج در گاستروانتريت کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از صفحه 201 تا 205 منتشر شده است.
نام: فراواني تشنج در گاستروانتريت کودکان
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج
مقاله گاستروانتريت
مقاله اسهال شيگلايي
مقاله تب و تشنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي ضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني اهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرشي سونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: سالانه از يک بيليون نفر مبتلا به اسهال در جهان 3-5 ميليون مورد فوت مي کنند. گزارش ها نشان مي دهد در کشورهاي توسعه يافته 15-60 درصد به دليل موارد ويروسي و در کشورهاي در حال توسعه بيشتر به دليل باکتري ها و انگل ها مي باشد. علايم عصبي از جمله تشنج در بعضي موارد اسهال ديده مي شود که ممکن است با تب، بدون تب و يا با اختلالات الکتروليتي همراه باشد. تشنج همراه گاستروانتريت اکثرا خوش خيم بوده، معمولا تغييراتي در الکتروانسفالوگرافي و مايع مغزي نخاعي ظاهر نمي شود. بيمارستان کودکان تبريز مرکز ارجاع گاستروانتريت هاي با عارضه از جمله تشنج مي باشد. اين مطالعه جهت بررسي علل و عوامل خطرزا و پيش آگهي کوتاه مدت آن انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي طي سه سال در کودکان دو ماهه تا هفت ساله در دو گروه همراه يا بدون تشنج مبتلا به گاستروانتريت در بيمارستان کودکان تبريز انجام گرفت. گروه مورد و شاهد هر کدام 50 نفر و از نظر سن، جنس و زمان بررسي يکسان سازي شده اند. بيماران از نظر ميزان دماي بدن، شدت و نوع دزهيدراتاسيون، آناليز و کشت مدفوع، سابقه تشنج در خود بيمار و فاميل درجه يک، اختلالات الکتروليتي و پيش آگهي کوتاه مدت مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: گروه مورد و شاهد از نظر سن، جنس و وزن يکسان بوده و اختلاف معني داري نداشتند ولي از نظر تب زمان بستري، سابقه تشنج در فاميل درجه يک و شدت دزهيدراتاسيون اختلاف معني داري داشتند (P=0.001). به طور که ميزان تب در گروه مورد و شاهد به ترتيب 39.01±0.80 و 37.52±0.67 درجه سانتي گراد بود. از لحاظ سابقه تشنج در خود بيمار (P=0.025)، رشد شيگلا در کشت مدفوع (P=0.014) و مصرف آنتي بيوتيک (P=0.001) اختلاف معني داري بود.
بحث و نتيجه گيري: اکثرا تشنج در گاستروانتريت هاي خفيف، همراه با تب بالا و سابقه مثبت تشنج در فاميل درجه يک اتفاق مي افتد. سابقه تشنج قبلي خود بيمار و اسهال شيگلايي باعث استعداد نسبي بروز تشنج در گاستروانتريت مي باشد. اختلالات الکتروليتي در اين مطالعه نقش مهمي در تشنج همراه گاستروانتريت نداشتند.