مقاله فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهداكنندگان خون شهرستان اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 37 تا 40 منتشر شده است.
نام: فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهداكنندگان خون شهرستان اراك
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهدا كنندگان خون،‌ عفونت نهفته ويروس هپاتيت Occult HBV infection) B)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفيان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: بني فضل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آميتيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت نهفته ويروس هپاتيت (Occult HBV infection) B در اهداكنندگان خون تهديدي جدي در سلامت خون هاي موجود در بانك خون مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهداكنندگان خون داراي anti-HBc ايزوله ساكن در شهر اراك مي باشد.
روش كار: 531 اهداكننده خون از شهرستان اراك در اين مطالعه وارد شدند. در كليه آنها anti-HBc, anti-HBs, HBsAg و anti-HCV بررسي شد. در افراد داراي anti-HBc ايزوله (وجود anti-HBc بدون حضور HBsAg و (anti-HBs، HBV-DNA به روش real time PCR مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از 531 اهداكننده خون مورد مطالعه، 11 نفر (%2.07) داراي anti-HBc ايزوله دارند و HBV-DNA در هيچ يك از افراد داراي anti-HBc ايزوله شناسايي نشد.
نتيجه گيري: مطالعه ما نشان داد كه عفونت نهفته HBV در اهداكنندگان خون داراي anti-HBc ايزوله در مناطق با شيوع پايين HBV نادر مي باشد.