مقاله فرايند تصميم گيري در بحران و نقش رسانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 119 تا 135 منتشر شده است.
نام: فرايند تصميم گيري در بحران و نقش رسانه ها
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله تصميم گيري در بحران
مقاله رسانه
مقاله مساله سازي
مقاله مساله سوزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ره پيك سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران ها با وجود گونه هاي مختلف، از برخي ويژگي هاي مشترک مانند زمان کوتاه براي تصميم گيري و فشار بسيار در زمان اندک برخوردارند.
فرايند تصميم گيري فرايندي است که طي آن، براي حل يک يا چند مساله مشخص، گزينه هايي طرح و مطلوب ترين آنها با ارزيابي هاي گوناگون انتخاب مي شود. تصميم گيري در شرايط بحراني از حساسيت و احتمال خطر بالاتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. شرايط خاص بحراني گاه به خودداري از تصميم گيري منجر مي شود و اين در صورتي که به عمد و آگاهانه باشد، خود يک تصميم شمرده مي شود.
 در يک نظام بحران زده، رسانه ها مي توانند در فرايند تصميم گيري نقش هاي مثبت يا منفي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر عهده بگيرند. از سوي ديگر، رسانه ها در موارد لازم مي توانند با شفاف کردن وقايع و شرايط بحراني از سوء استفاده دولت يا گروه ها و اشخاص با نفوذ جلوگيري کنند. همچنين مي توانند با افراط و تفريط در اطلاع رساني و تحت تاثير قرار دادن اشخاص يا گروه هاي خاص، تصميم گيران را تحت فشار قرار دهند، به نحوي که اوضاع را بحراني سازند يا خود را در شرايط بحران تصور کنند يا امکان اتخاذ تصميم مناسب را از دست بدهند.