سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی محسنی مقدم – سازمان بازرگانی استان خوزستان

چکیده:

سازما نهای کوچک ومتوسط که با مدل تجارت الکترونیک سازگار می ش وند بایستی اغلب یک تغییرات برجسته ای را در مراحل تجاری سازمان شان درست کنند وبه این طریق با مشتری ها و تامین کننده ها معامله کنند . کوتا هی در جهت این دسته از تغییرات می تواند تهدیدی برای وجود سازمانها باشد واین است که طرح ریزی های استراتژیک این چنین مهم است.مراحل مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک بر پایه مدل تجارت سنتی و استراتژی مدیریتی است .این مراحل سیستماتیک در برگیرنده 4 مرحله وابسته درونی است.
انالیز محیط های داخلی و خار جی
انتخاب استراتژی تجارت الکترونیک
انجام استراتژی تجارت الکترونیک
ارزیابی میزان موفقیت استراتژی تجارت الکترونیک