سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد شاهمیری – دانشیار، دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهزاد سنگچولی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله هایپریوتکتیک Si %15 Al- بوسیله اختلاط Si%18-Al و نیمه جامد Si (8-7)-Al در منطقه دو فازی تشکیل می شود. اختلاط دو مذاب باعث خروجی خودبخودی گرما بوسیله مکانیزم نفوذ از آلیاژ هایپر تحت گرادیان اعمالی می شود؛ یعنی آلیاژ هیپویوتکتیک سردتر، گرما را از هایپریوتکتیک می گیرد. نسبتهای اختلاط طوری کنترل شدند که نهایتاً Si%15-5/14 رسیدیم.مذابهای مخلوط شده در منطقه دوفازی Si%15-Al در زمانهای مختلف نگه داشته شد. هدف از نگه داشتن در منطقه دوفازی این است که شرایط بهینه برای داشتن ابعاد و توزیع مناسب ذرات سیلیسیم اولیه تعیین شود. نتایج نشان داد که دمای آلیاژ هایپو و مدت زمان نگه داشتن در منطقه دوفازی نقش مهمی در ریزساختار نهایی ایفا می کنند.