مقاله فرا تحليل مطالعات انجام شده در حوزه مسايل اجتماعي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 135 تا 150 منتشر شده است.
نام: فرا تحليل مطالعات انجام شده در حوزه مسايل اجتماعي ايران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحليل
مقاله مسايل اجتماعي
مقاله بي سازماني اجتماعي
مقاله اشتغال،مسايل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيدفر سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پروين ستار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: موضوع مسايل اجتماعي در دو دهه اخير در محافل علمي ايران مورد توجه قرار گرفته است و در اين راستا شناخت آن نيازمند تعمق و همفکري صاحبنظران مي باشد، فرا تحليل مطالعات انجام شده مي تواند به شناخت مسايل اجتماعي در ايران ياري رساند.
روش: روش تحقيق اين پژوهش کيفي و از نوع فرا تحليل مي باشد. اين روش به معناي تحليل تحليل ها است و مهمترين روش براي خلاصه سازي تحقيقات گذشته است.
يافته ها: مساله اشتغال و بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي مهمترين مساله حال حاضر در جامعه ايران است و رويکرد بي سازماني اجتماعي مهمترين رويکرد نظري است که محققان از آن براي تبيين مسايل اجتماعي ايران استفاده کرده اند.
نتايج: با توجه به پيچيدگي و چند بعدي بودن مسايل اجتماعي ايران، شناخت اين حوزه نيازمند همفکري و هم پژوهي محققان است و رويکرد نظري بي سازماني اجتماعي از نظر نويسندگان مقالات تحليل شده، رويکرد مناسبي براي شناخت و تبين مسايل اجتماعي در ايران است همچنين توصيفي و غيرتبييني بودن و بي توجهي به مباني و مباحث نظري، بي توجهي به فعاليت هاي پژوهشي ميداني و تجربي و ارايه راهكارهاي غير عملي از مهمترين ويژگيهاي مقالات مورد مطالعه مي باشد.