سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجواد دانشی – کارشناس ارشد خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالحمید جعفری – دکتری خوردگی – استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا نصراصفهانی – کارشناس ارشد متالوژی – عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش نحوه نشست نانو ذرات خنثی درپوشش نانو کامپوزیت مورد تحقیق قرار گرفت.فرضیه های پیشین هیچکدام رفتار متفاوت نانو ذرات را در شرایط مختلف پوشش دهی در مورد میزان وجود آنها در پوشش توجیه نمی کرد. اما بررسی اثر پتانسیل زتا ترکیبات , در مورد میزان وجود آنها در پوشش در این پژوهش بخوبی رفتار متفاوت نانو ذرات خنثی را توجیه کرد. این فرضیه در مورد نانو ذرات آلومینا مورد آزمایش و تحقیق قرار گرفت و نتایج حاصله توسط میکروسکوب SEM و EDX و XRD بررسی شد.