سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهریار بایگان – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
مهدی هرزچی –
محمدرضا هادی زاده –

چکیده:

در این کار با به کار بردن دو روش هم ارز Renormalization Group و Model Space در فضای سه بعدی اندازه حرکت خطی، معادلات مربوط به هر یک از این روشها را به صورت تابعی از بردارهای تکانه خطی بدست آوردهایم. در نهایت معادلات بدست آمده در فضای Model Space را برای پتانسیل مستقل از اسپین Malfliet-Tjon به صورت عددی حل نموده و پتانسیل مؤثر Vlow k را بدست آورده ایم.