سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود نیکخواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر,تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق آزمایشگاهی، مطالعه فشار جانبی خاک بر دیوار حائل تحت اثر سربارهای سیکلی, تعیین توزیع رانش حاصل از سربار مستطیل شکل روی دیوار حائل درحالت سکون, مطالعه تاثیر عواملی نظیرتعداد سیکل بارگذاری، شدت سربار و فاصله سربار بر مقدار و محل اثر نیروی رانش حاصل از سربارهای سیکلی می باشد. در این راستا اقدام به طراحی و ساخت یک مدل فیزیکی خاصی شده است که به کمک آن بتوان رانش استاتیکی و دینامیکی خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی را در شرایط مختلف مورد ارزیابی و مطالعه قرار داد. مصالحمورد نظر برای این برنامه آزمایشی، یک نوع ماسه سیلیسی بوده است. در آزمایش های انجام شده، خاک ماسه ای در سه وضعیت سست، متوسط و متراکم مورد استفاده قرار گرفت. برای آماده سازی خاک, روش بارش بکار گرفته شده است.