سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرناز جعفری –
حمیدرضا قیطانچی –

چکیده:

سرزمین ایران در پهنه ای از گیتی قرار گرفته که از لحاظ لرزه زمین ساختی بسیار پرتکاپو بوده و هر از چندگاهی رویداد زمینلرزه ای حتی با بزرگی متوسطبخشی از این سرزمین را ویران وعده ای را به کام نیستی میکشاند. نکته حائز اهمیت ، سهولت نسبی تخریب منازل مسکونی است که بعضا باعث تعجب مشاهده کنندگان آشنا با اثرات پدیده زمین لرزه درکشور ما میگردد. در این میان در سالهای اخیر منطقه هرمزگان شاهد رویداد زمین لرزه های متعددی بوده است که نسبت به روند لرزه خیزی دهه اخیر تغییرات زیادی در تعداد و بزرگی رویدادهای ثبت شدهمشاهده میگردد. اینمقاله ضمن بررسی ویژگی های لرزه زمین ساختی این منطقه به بررسی چند زمین لرزه اخیر رویداده در این منطقه پرداخته و ویژگی های داده جنبش نیرومند زمین آن را بررسی خواهیم نمود.