مقاله فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك و پژوهش كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در راهبرد از صفحه 59 تا 106 منتشر شده است.
نام: فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك و پژوهش كيفي
این مقاله دارای 48 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه علم
مقاله فلسفه تحليلي
مقاله پديدارشناسي
مقاله هرمنوتيك
مقاله علوم طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايري محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اكنون افزون بر دو دهه است كه سنت هاي ديگري در فلسفه علم (علاوه بر سنت تحليلي) مطرحيت يافته اند. يكي از اين سنت ها، فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك است كه در تداوم جنبش پديدارشناسي در حوزه فلسفه علم، به ظهور رسيده است. مقاله حاضر، ابتدا به بحث فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك پرداخته، نسبت اين تفكر با تفكرات پوزيتيويستي و پساپوزيتيويستي را تشريح نموده، ديدگاه فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيک را در خصوص علوم طبيعي وفق نظريات پاتريک هيلان، باز گشوده و در پايان نسبت پژوهش كيفي و فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك را مورد بحث قرار داده است.