سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
فواد حبیبی – گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه ازاداسلامی واحدسنندج ایران
بهمن باینگانی – گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه ازاداسلامی واحدسنندج ایران

چکیده:
درنوشتارحاضر پس ازبررسی رویکردعقل سلیم و رویکرد روانشناختی درباب هویت و بیان تفاوت های آن بارویکرد جامعه شناختی با برجسته سازی بعددیالتیکی هویت برهویت به عنوان امری برساختی تاکید کرده و سپس بررسانه و یکی ازمهمترین انواع آن یعنی سینما و نقش و اهمیت آن دربرساخت هویت متمرکز شده ایم براین اساس بااستفاده ازرویکرد روانکاری به عنوان یکی ازمشهورترین رویکردهای تحلیل فیلم و بررسی نظرات مهمترین نظرات متفکران این رویکرد درباب سینما به تحلیل و نقد فیلم بیکه س پرداخته ایم یافته های تحلیلی این مطالعه نشان داد که این فیلم یکی ازبهترین نمونه های سینمایی درباب درهم تنیدگی سینما برساخت هویت و فانتزی است