سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصوره عبدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور
محمدرضا امین ناصری – دانشیار مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بکارگیری فناوری نانو در صنعت نفت جهان در دهه گذشته و با گسترش زمینه های کاربردی این فناوری توسعه قابل توجهی یافته است . بهبود و تسریع در اکتشاف مخازن جدید نفت و حفاری بهتر چاه ها، ارتقا مدیریت مخازن و بهینه سازی عملیات تجهیزات بالادستی، سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی در این حوزه را متحول ساخته است . در این بین هزینه پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه فناوری نانو بسیار قابل توجه می باشد و تعیین اولویت برای سرمایه گذاری در این زمینه اهمیت فراوان دارد . لذا در این مقاله کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و اولویت های آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور , پس از شناسایی زمینه های کاربرد بالقوه فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت، AHP جهت تعیین اولویت ها انتخاب و معیارهای اولویت دهی، بر اساس نظرات کارشناسان صنایع بالادستی نفت و بر پایه مرور معیارهای تصمیم گیری بررسی شده در ادبیات تصمیم گیری و پروژه های مشابه در داخل کشور،
مشخص شدند . در نهایت با استفاده از نرم افزار , Expert Choice اولویت های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران به ترتیب به صورت نانوذرات، نانوکامپوزیت، نانوسنسور و نانوپوشش شناسایی شدند .