مقاله كلمات مركب ساخته شده با ستاك مضارع فعل در فارسي و سغدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه 39 تا 54 منتشر شده است.
نام: كلمات مركب ساخته شده با ستاك مضارع فعل در فارسي و سغدي
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژگان مركب
مقاله سغدي
مقاله فارسي
مقاله ستاك مضارع
مقاله صفت فاعلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان چالشتري محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و دسته بندي واژگان مركبي كه در آنها جزء دوم، ستاك مضارع فعل است در دو زبان سغدي و فارسي و مقايسه اين كلمات در دو زبان مذكور هدفي است كه در اين مقاله پيگيري شده است. پژوهش در مورد اين تركيبات، كه يكي از پربسامدترين دسته هاي واژگان مركب در زبان هاي هند و ايراني اند، نمونه اي است براي نشان دادن وجوه اشتراك و افتراق واژگان مركب در دو زبان سغدي و فارسي و گامي است هر چند كوچك، براي بررسي گسترده تطبيقي ساير مقولات دستوري در اين دو زبان.