سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا بداغی – شرکت متن – ایران
سیدکامران باقری – شرکت متن – ایران

چکیده:

این مقاله با نگاهی به بحث کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی، به لزوم شکل گیری مراکز حمایت از کارآفرینی می پردازد . در ادامه با معرفی مراکز حمایت از کارآفرینی و نحوه فعا لیت آنها، جایگاه این مراکز در دیگر کشورها مرور می شود و در نهایت با توجه به اهمیت حمایت از امر کارآفرینی در صنع برق کشور، لزوم ایجاد و ویژگی های چنین مرکزی در این صنعت بررسی می شود .