مقاله ماهيت و اثر قراردادهاي بهره برداري از حقوق مولف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در مدرس علوم انساني از صفحه 145 تا 191 منتشر شده است.
نام: ماهيت و اثر قراردادهاي بهره برداري از حقوق مولف
این مقاله دارای 47 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال مالكيت
مقاله حق انتفاع
مقاله حق استفاده
مقاله بيع
مقاله اجاره
مقاله مجوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تميز و تشخيص ماهيت قراردادهاي راجع به بهره برداري از حقوق پديدآورندگان آثار واجد نتايج حقوقي عمده اي است. براين اساس، برخي با توجه به ويژگيها و اوصاف حقوق مذكور و تشبيه آنها به عين و بعضي با توصيف آنها به منفعت، اين گونه قراردادها را در قالب عقود معين بيع و اجاره تحليل كرده اند. از بررسي ماهيت حقوق مولف، نوع و آثار قراردادهاي مربوط به بهره برداري از اين حقوق و بويژه محدوديت هاي زماني و نوع انتفاعي كه منتقل اليه امكان بهره برداري از آن را به دست مي آورد، چنين نتيجه مي شود كه اين نوع قراردادها، علي رغم شباهت ظاهري با عقود معين بيع و اجاره و هبه، ماهيت متفاوتي دارند كه در حقوق ايران آنها را بيش از هر عقد به «قرارداد حق انتفاع» نزديك مي سازد. اين ويژگي ها در مقايسه با نهادهاي مشابه حقوق خارجي، قراردادهاي انتقال حقوق مولف در ايران را به «مجور انحصاري» در آن كشورها شبيه مي سازد.