مقاله مباني جغرافيايي خاستگاه آرا مردم در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه 109 تا 130 منتشر شده است.
نام: مباني جغرافيايي خاستگاه آرا مردم در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي انتخابات
مقاله مجلس شوراي اسلامي
مقاله مشاركت
مقاله شهروندي
مقاله منطقه گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتري سيدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام هاي سياسي دموكراتيك، مشاركت شهروندان به عنوان موثرترين بازيگران فضا در فرايندهاي سياسي از عمده ترين دغدغه هاي سياستمداران و دولتمردان به شمار مي رود. مشاركت شهروندان در امور حكومت شكلهاي مختلفي دارد كه بارزترين جلوه آن انتخابات است كه در برخي كشورها نشان دهنده ميزان مشروعيت نظام سياسي نيز مي باشد. انتخابات و رفتار انتخاباتي كنش و نگرشي سياسي است كه با كاركردهاي ساختاري زير سيستم هاي اقتصادي و فرهنگي در سطح كلان نظام اجتماعي رابطه دارد.
در واقع انتخابات در بسياري از كشورها يك نظرسنجي فراگير از شهروندان است و كميت و كيفيت مشاركت انتخاباتي مردم مي تواند ميزان مشروعيت، كارآمدي نظام سياسي، سياست گذاري ها و مقبوليت كارگزاران سياسي را نشان دهد. شناخت رفتار انتخاباتي شهروندان و الگوي شركت در انتخابات براي احزاب، سياستمداران و دولتها از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا مشاركت فعال،‌ گسترده و فراگير جامعه در انتخابات به منزله پشتوانه ملي در سطح داخلي و اعتبار در سطح بين المللي و منطقه اي مي باشد. انتخابات در ايران زمينه مشاركت مدني شهروندان در امور سياسي را فراهم كرده و به نظر مي رسد مشاركت شهروندان در انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيانگر حضور ايدئولوژيكي و رويكرد قومي- قبيله اي ناشي از حس خاص مكاني شهروندان مي باشد.
براين اساس تحقيق حاضر تلاش دارد با رويكردي علي- تحليلي به بررسي علل و عوامل مشاركت شهروندان در هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي پرداخته و به مقايسه اين عوامل در فضاي سياسي مناطق مختلف جغرافياي ايران بپردازد و جايگاه جغرافياي انتخابات را در اين مشاركت بررسي نمايد.