مقاله مبحثي از مباحث حقوق اقتصادي: استانداردسازي محصولات و چالش هاي حقوق مالكيت فكري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه 49 تا 91 منتشر شده است.
نام: مبحثي از مباحث حقوق اقتصادي: استانداردسازي محصولات و چالش هاي حقوق مالكيت فكري
این مقاله دارای 43 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردسازي
مقاله حقوق مالكيت فكري
مقاله محصول
مقاله مرحله وضع استاندارد
مقاله مرحله انتشار استاندارد و مرحله اجراي استاندارد
مقاله حقوق ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استاندارد در زندگي امروزي، نقش و جايگاهي غيرقابل انكار دارد و اهميت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگي ما روز به روز بيش از پيش مي شود. با اين حال، اجرايي كردن فرآيند استانداردسازي و استفاده از منافع عمومي آن گاه با منافع خصوصي دارندگان اموال فكري بويژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پيدا مي كند و اين پرسش را مطرح مي سازد كه اين تعارض كجا شكل گرفته و راه حل برون رفت از آن چيست؟ از آنجا كه مطالعات صورت گرفته پيرامون استانداردسازي محصولات، عمدتا اقتصادي بوده است، طبيعتا رابطه حقوق مالكيت فكري و استاندارد چندان مورد توجه نبوده است، از اين رو، در اين مقاله درصدد آن هستيم تا نقش و جايگاه حقوق مالكيت فكري در استانداردسازي محصولات، راه حل رفع تعارض ميان اين دو و جايگاه موضوع را در حقوق ايران نقد و بررسي كنيم.