سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی اصغر سبزی – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر
مجید نوروزی – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی راکتور
مهدی لطفی نژاد – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر
مرتضی شریف نیا – کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهای نیروگاه اتمی بوشهر

چکیده:
سیستم مجوز کار، یک عامل کلیدی در اطمینان یافتن از آن است که کلیه اقدامات برای تضمین ایمنی کارکنانی که در تاسیسات مشغول کار می باشند با اطمینان بالا به عمل آید. عملکرد صحیح این سیستم به همه افرادی که در آن مشارکت دارند بستگی دارد. این سیستم فقط در صورتی می تواند بطور مؤثر عمل کند که کلیه نفرات در ارتباط با کار مانند صادر کنندگان، سرپرستان، مجریان و… شرایط سیستم مجوز انجام کار و اقدامات احتیاطی و سایر ضوابطی که در هر یک از مجوزها و چک لیست یا فهرست ایمنی قید شده را رعایت نمایند. این نکته قابل توجه است که خود ساختار مجوز باید مناسب صنعت مورد نظر باشد و تدابیر در آن به طور کامل ذکر و رعایت شود. در این مقاله سیستم مجوز انجام کار ایمن که در نیروگاه اتمی بوشهر از آن به نام ناریاد استفاده می شود معرفی خواهد شد که قابل کاربرد در صنایع دیگر می باشد این سیستم مجوز که می توان آن را یک سیستم مجوز کار جامع دانست در کشور روسیه به صورت اتوماسیونی نیز اجرا گردیده تا زمان صدور آن به حداقل ممکن کاهش یابد