سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریحانه رحمانی پور –
محمدمهدی یزدانپناه –
زهرا قدسی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی توابع توزیع پارتونها با توجه به مدل آماری پرداخته شده است. در این ایده پارتونها به صورت پراکنده در نوکلئون اند و نحوه ی توزیع آنها بر اساس روش های آماری از توابع توزیع فرمی- دیراک و بوز- اینشتین پیروی میکند. پس از معرفی روابط و تعیین پارامترها بر اساس برازش با داده های تجربی به بررسی نحوه ی وابستگی توابع توزیع به x,Q2 وپارامترهای مختلف خواهیم پرداخت.