مقاله محاسبه بار منتسب به اضافه وزن و چاقي در بيماري هاي غير واگير در استان مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در كومش از صفحه 83 تا 90 منتشر شده است.
نام: محاسبه بار منتسب به اضافه وزن و چاقي در بيماري هاي غير واگير در استان مركزي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار بيماري
مقاله خطر قابل انتساب
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي
مقاله بيماري غير واگير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشرتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اضافه وزن و چاقي از جمله مهم ترين فاكتورهاي تعيين كننده بيماري هاي مزمن مي باشند و تاثير زيادي بر سلامت و كيفيت زندگي افراد دارد. سازمان بهداشت جهاني به طور مداوم كشورها را به محاسبه بار بيماري ها در سطح ملي به عنوان بهترين راهنما جهت سياست گذاري درست در سيستم سلامت تشويق مي كند. لذا مطالعه اي به منظور تعيين مقدار بار منتسب به عوامل خطر بيماري هاي غير واگير به اجرا درآمد.
مواد و روش ها: از داده هاي مرگ ثبت شده در استان مركزي، بر اساس روش ارزيابي خطر مقايسه اي سازمان جهاني بهداشت به منظور محاسبه سالهاي از دست رفته عمر (Years of life lost, YLL) استفاده شد. بار منتسب به اضافه وزن و چاقي در هر بيماري با روش تحليل مقابل با ضرب شاخص تاثير هر عامل خطر در YLL هر بيماري به دست آمد.
يافته ها: از كل 7176 مورد مرگ ثبت شده، 252214 سال عمر به دليل مرگ زودرس از دست رفته بود. مجموع سال هاي از دست رفته عمر به دليل مرگ زودرس در زنان 102245 سال و در مردان 149969 سال به دست آمد. عمده ترين علل سال هاي از دست رفته ناشي از مرگ زودرس به ترتيب مربوط به چاقي منتسب به سكته مغزي، چاقي منتسب به بيماري عروق كرونر و اضافه وزن منتسب به بيماري عروق كرونر در جنس مونث بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه اهميت و ضرورت تشخيص اضافه وزن و چاقي را به عنوان يكي از عوامل خطر عمده براي بيماري هاي غير واگير به ويژه در زنان نشان داد كه نياز به توسعه و به كار بردن و ارزيابي مداخله هاي جامع براي كاهش اثر اضافه وزن و چاقي يك ضرورت است.