سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی بخشنده رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عیسی موسی خانی – مدیر فنی صنایع دریایی شهید درویشی

چکیده:

در این مقاله به معرف ی نرم افزار Shipdyna پرداخته خواهد شد . ای ن نرم افزار ، برا ی محاسبه د ینامی ک شناور در موج تهیه گردیده است . برای محاسبه حرکات مرکز ثقل شناور در Shipdyna ، از برنامه Statek . استفاده شده است . این برنامه برای انجام محاسبات از روش تئوری نواری کمک می گیردمعادلات حرکت شناور که در ا ی ن نرم افزار استفاده گرد ی ده است از نوع خط ی م ی باشد . در ای ن مقاله نمونه ای از شناور نظامی ) ) Frigate مورد بررسی قرار گرفته است . این بررسی نشان می دهد که در زوایای برخورد نزدیک به حالت موج از جلو ) ) Head sea شناور و سلاح ها معیار های دینامیکی رابهتر ارضاء می نمایند .