سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
امین احمدپور – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ماهشهر،ماهشهر،ایران

چکیده:
شبکه های عصبی چه در بعد آنالیز و توسعه ساختاری و چه در بعد پیاده سازی سخت افزاری، از نظر کمی، کیفی و توانایی، در حال رشد و پیشرفت می باشد و تکنیک های مختلف محاسبات عصبی از لحاظ تعداد همچنان در حال افزایش است. در چند سال اخیر فعالیت علمی و کاربردی در مسائل فنی- مهندسی از قبیل سیستمهای کنترلی، پردازش سیگنالها و شناسایی الگو گسترش یافته است. فشار اعمال شده توسط بخار در حال تعادل با جامد همان ماده تعریف خوبی از فشار بخار جامدمی باشد.همه جامدات تمایل تبدیل به فرم گازی را دارند ، بنابراین موادی که به راحتی تبخیر می شوند را به عنوان فرار می شناسند. در این تحقیق به منظور پیش بینی فشار بخار جامد به کمک شبکه عصبی مصنوعی، از داده های تجربی موجود در مقالات جهت مقایسه نتایج شبکه های طراحی شده استفاده شده است. شبکه ها با استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی نرم افزار Matlab طراحی شده اند. برای پیش بینی فشار بخار جامد شبکه MLP طراحی شد. در این بخش پارامتر های شبکه برای رسیدن به آموزش بهینه همراه با میانگین مجذور خطای (MSE) کمتر، تغییر داده شده و در انتها نتایج حاصل از شبکه به منظور کاربرد برای پیش بینی فشار بخار جامدات آورده شده است. نتایج، نشان دهنده دقت مناسب پیش بینی های بدست آمده از شبکه عصبی می باشد