مقاله محاسبه متوسط عمر خودروها در ايران و اثر آن بر مصرف سوخت: افزايش متوسط راندمان در برابر جوان سازي ناوگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1386 در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه 6 تا 26 منتشر شده است.
نام: محاسبه متوسط عمر خودروها در ايران و اثر آن بر مصرف سوخت: افزايش متوسط راندمان در برابر جوان سازي ناوگان
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متوسط عمر خودروها در ايران
مقاله استاندارد Café
مقاله راندمان سوخت
مقاله جوان سازي ناوگان
مقاله بخش حمل و نقل
مقاله مصرف بنزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزرعتي‌ محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف بنزين در كشور تحت تاثير متغيرهاي مختلف از جمله قيمت بنزين، راندمان خودروها، عمر خودروها، تعداد خودروهاي فعال در ناوگان و نيز ساير متغيرهاي ساختاري و فرهنگي است. اين مقاله با محاسبه دو مورد فوق يعني متوسط عمر خودروهاي سواري و راندمان خودروها درصدد است با مدل سازي تقاضاي بنزين نشان دهد كه گرچه جوان سازي ناوگان تاثير مثبتي بر صرفه جويي بنزين دارد اما التزام خودروسازان به رعايت استانداردهاي اجباري راندمان خودروها مانند استاندارد CAFÉ مي تواند بسيار موثرتر باشد. كشش كوتاه مدت راندمان خودروهاي سواري براي تقاضاي بنزين برابر -3.5 بدست آمده كه نشان دهنده تاثير بسيار بالاي بهبود راندمان خودروها بر كاهش مصرف است. كشش قيمتي بنزين -0.17 و كشش هاي عمر خودرو و تعداد خودروهاي سواري به ترتيب 0.16 و 0.43 حاصل شده كه نشان دهنده اين واقعيت است كه رشد سريع تعداد خودروها نقش زيادي در رشد مصرف آتي بنزين خواهد داشت. مقاله در پايان نتيجه گيري مي نمايد كه افزايش قيمت بنزين، كاهش عمر متوسط ناوگان، اعمال استاندارد اجباري راندمان براي خودروسازان، افزايش ماليات و عوارض بر خودروهاي با راندمان پايين از جمله سياست هايي است كه بايد بصورت يك مجموعه در نظر گرفته شوند تا اثربخشي سياست ها حداكثر گردد.