سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر شریفی – دانشجوی دکتری سازه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

در آنالیز غیر خطی سازه های بتن مسلح، رفتار در محدوده پلاستیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدل کردن سازه در این محدوده بسیار پیچیده و به عوامل زیادی وابسته می باشد، علاوه بر این، نتایج آزمایشگاهی تقریباپراکنده اند . در طراحی سازه های بتن مسلح با استفاده از روش حالت حدی به دلیل برتری های موجود، این روش اخیرا توسط مهندسین قوت یافته است. اگرچه در روشهای طراحی در حالات حدی تفاوتهایی وجود دارد ولی تمام روشها در تعادل نیروها و سازگاری تغییر شکلها مشابه اند و برآورد نیروها و تعییر شکل ها در مراحل بارگذاری، بسیار مورد توجه می باشد. لذا در این تحقیق سه عدد تیر دارای (SCC) تحت آزمایش قرار گرفته و روشی جهت محاسبه انحناء پیشنهاد شد و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید.