سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا پورفتح اله کمساری – دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی – گروه مهندسی شیمی
محمد علی فنایی شیخ الاسلامی – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی شیمی
محمد تقی صادقی –

چکیده:

نرخ تشکیل هیدرات به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی در فرآیند تولید هیدرات جهت ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی محسوب می گردد. مطالعات نشان می دهد که فرآیند غالب جهت تعیین نرخ تشکیل هیدرات، پدیده های انتقال است. یکی از بهترین مدلهای ارائه شده جهت پیش بینی نرخ تشکیل هیدرات در راکتورهای همزن دار پیوسته، مدل حباب به کریستال ۲ بوده که توسط مورک در سال 2002 ارائه شده است. در این مقاله مدل حباب به کریستال با هدف افزایش محدوده کاربرد جهت پیش بینی نرخ تشکیل هیدرات در مقیاس های مختلف راکتور و شرایط مختلف هیدرو دینامیکی ، توسعه یافته است. اصلاح اصلی مدل در روابط مربوط به محاسبه ضریب انتقال جرم گاز -مایع صورت گرفته است. مدل توسعه یافته با داده های آزمایشگاهی گزارش شده توسط مورک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل توسعه یافته بدون انجام عمل رگرسیون بر داده های آزمایشگاهی از میانگین خطای نسبی کمتری نسبت به مدل نیمه تجربی حباب به کریستال برخوردار است .