سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هانیه حبیب نژادعربی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن طایر – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله معادله دیراک را برای پروتون به عنوان یک سیستم سه ذرهای در پتانسیل باررنگ حل میکنیم و مولفه های تابع موج را برای حالت پایه بدست می آوریم و با استفاده از این مولفهها نسبت gA/av را برای پروتون محاسبه میکنیم .