سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز جوانرودی – استادیار رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
علی دروگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج تجربی و تحلیلی و حل عددی و شبکه عصبی مصنوعی برای بدست آوردن نمودار حد شکل دهی ورق آلیاژ Ti-6Al-4V در فرآیند هیدروفرمینگ ورق مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از نتایج تجربی، کرنشهای موجود در قسمت پارگی قطعه در حین شکل دهی برای ترسیم نمودار حد شکل دهی بدست آمده است. سپس این نتایج با نتایج المان محدود و روش تحلیلی مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، شبکه عصبی آموزش دیده و تست شده است. شبکه عصبی به منظور پیش بینی شکست قطعه بکار می رود. نتایج بدست آمده از شبکه به خوبی با جواب های حاصل از نتایج تجربی مطابقت دارد.