سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم وحدتی دانشمند – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د
حسین حیدری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د
صادق شاکری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق – د

چکیده:

تلفات acمیدان مغناطیسی نشتی، جریان چرخشی ,نیروهای الکترومغناطیسی پارامترهای مهمی در طراحی ترانسفورماتور ابررسانای دما بالا (HTS)می باشند . در این مقاله، سیم پیچیهای حلزونی، استوانه ای و بشقابی با آرایشهای مختلف برای سیم پیچی ثانویه یک ترانسفورماتور ابررسانای تک فاز در نظر گرفته شده اند. سیم پیچی اولیه در تمام آرایشها به صورت بشقابی طراحی شده است . جنس سیم پیچیهای ،ac می باشد. برای همه آرایشها تلفات Bi- اولیه و ثانویه ۲۲۲۳ مولفه های شعاعی و محوری میدان مغناطیسی نشتی، جریان چرخشی و نیروهای الکترومغناطیسی با استفاده از روش اجزا محدود محاسبه شده و اثر هر کدام از آرایشها بر روی این پارامترها با یکدیگر مقایسه گشته اند. نتایج محاسبات نشان می دهد که آرایش ۴ بهترین آرایش می باشد . از نرم افزار ANSYS برای شبیه سازیها استفاده شده است.