سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان گلستانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن علمی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به انرژی الکتریکی باعث شده است که در بهینه سازی شبکه برق کشور توجه بیشتری معطوف گردد. محل پست های فوق توزیع یکی از مسائلی است که در میزان تلفات نقش اساسی دارد. تعیین مکان پست با توجه به مرکز ثقل بار صورت می گیرد. هر چه پست احداث شده به مرکز ثقل بار نزدیک تر باشد، تلفات و انرژی هدر رفته کاهش می یابد. در این مقاله به این امر مهم توجه شده و دو روش جهت محاسبه ی مرکز ثقل ارائه شده است؛ روش اول: روش بلوک بندی منطقه از نظر میزان بار است و مرکز ثقل بر این اساس محاسبه می شود. روش دوم: روش فیدری می باشد که مرکز ثقل با توجه به بار فیدرهای خروجی 20 کیلو ولت هر پست فوق توزیع محاسبه می شود. در انتها هر دو روش با هم مقایسه شده و کاربرد هر یک ارائه شده است.