سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیمان معروفی – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور نقده
لیلا اکبرزاده قلی دیزجی –
عزیز بهکامی – بخش فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز

چکیده:

در این مقاله محاسبات و رسم تابع چرخشی- تغییر شکل هسته ی گذار که در واکنشهای شکافت نوترون القایی در انرژی های کم کاربرد فراوان دارد، به کمک رایانه انجام شده است. ضمن ارائه ی متن برنامه ی رایانه ای، نتایج عددی و رسم تابع موج توصیف کننده ی هسته ی در حال گذار داده شده است. نمودارها دو حالت متقارن مربوط به پاریته ی روج و پادمتقارن،مربوط به پاریته ی فرد می دهند.