سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید معین فرد – دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
انوشیروان فرشیدیان فر – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به بررسی روش های مختلف محاسبه پاسخ فرکانسی ارتعاش نسبی دو چرخ دنده درگیر می پردازد. در ابتدا معادله حاکم بر ارتعاش نسبی دو چرخ دنده بدست آورده شده است . سپس روش های مختلفی از جمله روش حل دقیق، روش،Perturbation روش Ritzو روش عددی به کمکSimulink نرم افزار MATLABبرای محاسبه پاسخ فرکانسیسیستم اعمال شده اند. در پایان نتایج بدست آمده ، ب ا نتایج بدست آمده توسط سایر محققان که روش بالانس هارمونیک را برای حل معادلات خود به کار گرفته اند مقایسه شده است که نزدیکی نتایج نشان از درستی رو شهای مورد استفاده داشت.