سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود مسیح تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه یزد
سیدمحمد بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

هدف این تحقیق محاسبهمحدود مجاز تغییرات پارامترهای یک سیستم کنترل خطی با نامعینی پارامرتی و با ساحتار نامعینی چند جمله ای درجه دو می باشد. به محدوده مجاز تغییرات پارامترها برای حفظ پایداری سیستم، محدوده پایداری مقاوم گفته می شود. برای محاسبه محدوده پایداری مقاوم و با کمک قضیه عدم شمول صفر یک مساله بهینه سازی درجه دو و غیر محدب استخراج می شود . برای حل چنین مساله ای تاکنون دوروش عمده معرفی شده است: روش نامساوی های ماتریس خطی (LMI) و وش خطی سازی و فرمولبندی مجدد (RLT) اساس این روش ها تشکیل رشته ای از زیر مسائل خطی با ابعاد بزرگ می باشد که جواب هر کدام از زیر مسائل خطی حد پایین جواب مساله بهینه سازی اصلی است و به آن همگرا می شود . اما ممکن است این همگرایی در بینهایت اتفاق بیفتد. در این تحقیق روش حد هم زاد (DBM) برای حل مساله بهینه سازی مورد نظر مورد توجه قرار گرفته و بسط داده شده است. این روش با کمک تعریف تابع لاگرانژ و قضیه حد هم زاد یک مساله بهینه سازی معادل استخراج می کند که محدب، غیر خطی و دارای ابعاد کوچک تر از مساله بهینه سازی اصلی است. جواب مساله بهینه سازی معادل در حالت کلی حدپایین جواب مساله اصلی است ولی با ارضای بعضی شرایط دقیقا برابربا آن می باشد. در انتهای این تحقیق با ارائه چند مثال نشان داده شده که با افزایش قدرت روش های حل بهینه سازی محدب، حل یک مساله محددب عیر خطی دارای ابعادکوچک (DBM) مناسب تر از حل یک رشته مسائل خطی با ابعاد بزرگ(RTL , LMI) است. همچنین در این مثال ها DBM محدوده پایداری مقاوم را دقیقا محاسبه کرده است.